Suunnittelijalle

Waldner/Hohenloher mahdollistaa opetus- ja oppimisympäristön, jossa täyttyvät myös tulevaisuuden mahdolliset käyttötarpeet. Järjestelmän neljä peruspilaria ovat turvallisuus, esteettömyys, ekologisuus ja joustavuus.

Turvallisuuden maksimointi kouluympäristössä on tärkeää. Waldner tekee järjestelmillään mahdolliseksi sen, että opettaja pystyy kontrolloimaan opetustilan käyttöä sähköstä kaasuun. Hyödykkeet ovat keskitetyn ohjauksen takana ja hätä-seis –toiminto pysäyttää ne vaaratilanteen uhatessa.

Motivoiva ja miellyttävä oppimisympäristö tasa-arvoisesti kaikille oppilaille on Waldnerille/Hohenloherille tärkeää. Järjestelmät tarjoavat useita vaihtoehtoja esteettömään opiskeluun, esim. liikuntaesteisille tai näkövammaisille oppilaille.

Ekologisuus huomioidaan tuotteiden valmistuksesta niiden elinkaaren loppuun asti. Energiaa kuluttavan alumiinin käyttö on korvattu teräksellä, kaikki komponentit ovat kierrätettäviä, valaistus on energiatehokasta ja veden turhaa kulutusta vältetään. Tässä vain muutamia Waldnerin/Hohenloherin järjestelmän ekologisista ominaisuuksista.

Opetustilojen joustavuus on yksi Waldnerin/Hohenloherin vahvuuksista. Luokkahuonetta ei enää tarvitse suunnitella vain tietyn oppiaineen opettamiseen, vaan sitä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Esim. vesipisteet eivät kierrä seiniä vaan ne voidaan asettaa oppilaspöydille ja opettajalla säilyy katsekontakti oppilaisiin. Kun hyödykkeet johdetaan katosta, jää lattiatila vapaaksi ja luokkahuoneen järjestystä voi vapaasti muuttaa.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Suurin hyöty Waldnerin/Hohenloherin järjestelmistä saadaan, jos järjestelmän suunnitteluun ja asennukseen liittyvät yksityiskohdat huomioidaan jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa.

Vedelle, viemäröinnille ja sähkölle tarvitaan huoneessa ainoastaan yksi liittymäkohta, koska hyödykkeet kuljetetaan työpisteille mediasiipien kautta. Tämä on hyvä ottaa huomioon jo aikaisessa suunnittelussa. Rakennuskustannuksissa säästetään kun lisäliitäntöjä ei tarvita.

Jos kyseessä on saneerauskohde, voidaan Waldnerin/Hohenloherin järjestelmä siirtää kohteesta toiseen. Järjestelmän voi hankkia väistötilaan ja näin jatkaa laadukasta opetusta myös väliaikaisissa tiloissa. Kun saneerattu kohde valmistuu, voi järjestelmän siirtää uuteen kouluun. Hankintoja ei tarvitse tehdä joka kohteeseen erikseen.

Miten päästä alkuun?

Saat meiltä muutamassa päivässä järjestelmäluonnoksen 3D ja 2D kuvilla suunnittelusi tueksi. Tarvitsemme luonnosta varten tilan piirustukset, joista käy ilmi sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntöjen kohdat.

Asennus

Järjestelmän asennus on nopeaa. Kun huoneen pinnat ja liitännät ovat valmiita, asennamme luokan muutamassa päivässä sekä järjestämme käyttäjäkoulutuksen ja dokumentoinnin.